انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

سه شنبه ، 16 مرداد 1397

چاپ چهارم «کتاب کودک و طبیعت» منتشر شد

اشتراک گذاری

طبیعت در بخش عمده‌ای از تاریخ تکامل انسان یکی از مهمترین زمینه‌هایی بوده که کودک در طی سال‌های حساس و تأثیرگذار بلوغ خود با آن سروکار داشته است. شاید گزافه نباشد اگر بگوییم که تجربه‌ی مستقیم و غیرمستقیم طبیعت یکی از تأثیرگذارترین عناصر رشد فیزیکی، عاطفی، ادراکی و حتی اخلاقی انسان بوده و احتمالاً در آینده نیز چنین خواهد بود. به‌رغم چنین امکانی، آگاهی علمی ما از تأثیر و اهمیت طبیعت در طی مراحل مختلف کودکی به‌طرز چشمگیری پراکنده و ضعیف است. در این کتاب تلاش می‌شود تا به پرسش‌ها و مسائل مربوط به رابطه‌ی کودک و طبیعت و وابستگی‌اش به جهان طبیعی تا حدودی پاسخ داده شود.