فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک
تالیف مهندس محمدرضا اکبرزاده و مهندس رضا احمدآبادی
چاپ چهارم - سال 1386 - 372 صفحه
 37000 ریال- شماره 146 - وزیری

 

 

 

معرفی کتاب

اکنون که مکانیک سیالات و هیدرولیک به عنوان یکی از علوم پایه و اساسی در اغلب رشته های مهندسی همچون مکانیک، عمران، آبیاری و... مورد توجه قرار دارد حل مسایل اساسی در مصرف آب، از قبیل آبیاری، کشتیرانی، انرژی آب، احداث سدها، ابهای زیرمینی، دستگاههای هیدرولیکی و بسیاری از مسائی دیگر از متخصصین و مهندسین این رشته ها انتظار می رود. کتاب فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک خودآموزی نسبتا جامع و کامل است که مسایل آن بسیار متنوع بوده و با دقت و وسواس خاصی از کتب مرجع انگلیسی انتخاب شده اند. در این مجموعه سعی شده است که ترتیب مسائل از مسائل ساده تر شروع شده و پیوستگی مطالب بر اساس سرفصلهای درسی رعایت گردد. همچنین سعی شده است که این کتاب فقط حل المسائل نباشد. آنچانکه اگر ترتیب ارائه مسئله ها توسط دانشجویان رعایت گردد، می تواند یک خودآموز باشد.

فهرست مطالب

بخش اول: مکانیک سیالات
‏1- کاربرد معادله اساسی فشار استاتیک
‏2- کاربرد قانون لزوجت نیوتن
‏3- کاربرد معادلات هیدرواستاتیک در مانومترها و ظروف مرتبط
‏4- محاسبه نیروی فشاری هیدرواستاتیکی بر سطوح صاف
‏5- محاسبه نیروی فشاری بر سطوح منحنی
‏6- کاربرد معادله پیوستگی

7- کاربرد معادله برنولی

8- کاربرد معادله ممنتم
بخش دوم: هیدرولیک لوله ها

9- مسایل هیدرولیکی لوله ها

پیوست


 

درباره کتاب نظر بدهید


ارسال پستی کتاب

برگشت

دریافت اطلاعاتی از تازه های کتاب