انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 03 اسفند 1398

مصاحبه با سرکار خانم دکتر منصوره ملکیان درباره کتاب سیماژنتیک

اشتراک گذاری

دکتر منصوره ملکیان در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص هدف اصلی از تدوین کتاب «سیما ژنتیک» اظهار کرد: با پیشرفت‌های فناورانه در داده‌های ژنتیکی و سیمای سرزمین، سیماژنتیک به‌عنوان یک شاخه جدید علمی پا به عرصه وجود نهاد. سیماژنتیک ترکیبی از بوم‌شناسی سیمای سرزمین، ژنتیک جمعیت و آمار مکانی است که به مطالعه پیامدهای حاصل از فعالیت‌های انسانی، تغییر محیط زیست و سیمای سرزمین بر تبادل ژنی و تنوع ژنتیکی گونه‌ها می‌پردازد.

وی افزود: این کتاب سهولت بخشیدن به روند فراگیری سه‌گام اصلی در سیماژنتیک، یعنی بوم‌شناسی سیمای سرزمین، ژنتیک جمعیت و آمار مکانی است. کتاب ترجمه شده شامل سه بخش است که به مفاهیم پایه، روش‌ها و رویکردهای متداول در سیماژنتیک و کاربردهای سیماژنتیک در محیط‌ها و زیستگاه‌های مختلف پرداخته است.

مترجم کتاب «سیماژنتیک» انتشارات جهاددانشگاهی گفت:  «سیماژنتیک» در واقع استفاده از فناوری‌های ژنتیکی در راستای مطالعه اثر سیمای سرزمین، پارامترهای زمین، کاربری‌های اراضی، زیستگاه‌ها و... روی جانوران و گیاهان است. گونه‌های مختلفی که در زیستگاه وجود دارد، به‌دلیل تخریب و فعالیت‌های انسان تحت تأثیر قرار گرفته‌ و درحال انقراض هستند. برای جلوگیری از این اقدام، با روش مولکولی مطالعه، و درنهایت راهبردهای حفاظتی را برای آن‌ها ارائه می‌دهیم.

وی با بیان اینکه « سیماژنتیک رشته جدیدی است و تقریباً از سال 2007 یا 2008 در دنیا رشد کرده است»، افزود: اصل این کتاب به زبان انگلیسی است و در سال 2016 منتشر شده و تنها کتابی است که در دنیا با این موضوع وجود دارد. ما هم در این زمینه هیچ منبعی در اختیار نداشتیم و تنها منبع موجود انگلیسی بود که به وجود آمد و به عنوان منبعی خارجی و داخلی این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردیم.

لینک مصاحبه کامل ایسنا با دکتر منصوره ملکیان