انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

14 اسفند 1401

فراخوان سی امین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی اعلام شد

اشتراک گذاری

دانشجویان تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و طلاب سطوح مختلف می‌توانند آثار خود را به تعداد نامحدود و براساس شرایط ذیل در شش گروه اصلی شامل «فنی و مهندسی»، «علوم پایه»، «علوم انسانی»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «علوم پزشکی و دامپزشکی»، «هنر و معماری» و دو بخش «ویژه» و «بین الملل» به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. 
 
مهلت ثبت نام: 
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ 
 
ثبت نام: 
https://isba.ir/Default/FestivalDashboard/1
 
متن کامل خبر: 
https://isba.ir/Default/NewsDetails/3762 
 
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی