انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

علف‌‌کش‌ها و فناوری کاربرد آنها

نویسنده : اسکندر زند و همکاران

مترجم : --

قیمت :

گیاه‌پزشکی در کشاورزی دقیق (کتاب الکترونیکی)

نویسنده : اریک کریستین ارک و همکاران

مترجم : رقیه کریم‌زاده

قیمت :

تحلیل رگرسیون کاربردی

نویسنده : آساد محمدتقی

مترجم : -

قیمت :

راهنمای شناسایی 220 گیاه پوششی

نویسنده : شوشتریان سلمان

مترجم : -

قیمت :

راهنمای مدیریت علف های هرز در مزارع ذرت ایران

نویسنده : زند اسکندر

مترجم : -

قیمت :

آبیاری سطحی ارزیابی طراحی و شبیه سازی

نویسنده : انصاری حسین

مترجم : -

قیمت :

به‌نژادی و به‌زراعی گندم

نویسنده : متیو رینولدز و هانس یوآخیم براون

مترجم : محمد کافی؛ زهرا کیامرثی و عاطفه میرزائیان

قیمت :