انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

باقیمانده آفت‌کش‌ها در مواد غذایی

نویسنده : محمد مالکی

مترجم : -

قیمت :

فناوری تولید پودر شیر

نویسنده : وسترگارد وگن

مترجم : زهره ای هادی

قیمت :

راهنمای محیط های کشت میکروبی مواد غذایی

نویسنده : اتلس دونالد

مترجم : شهیدی فخری

قیمت :

طراحی کارخانه های صنایع غذایی

نویسنده : فرحناکی عسگر

مترجم : -

قیمت :

راهنمای خطرات ایمنی مواد غذایی

نویسنده : لالی ریچارد

مترجم : مظاهری طهرانی مصطفی

قیمت :

رنگ های خوراکی طبیعی

نویسنده : بلوریان شادی

مترجم : -

قیمت :

آلاینده های شیمیایی در شیر و فرآورده های لبنی

نویسنده : تجلی فائزه

مترجم : -

قیمت :

فرآوری موادغذایی با فشار بالا

نویسنده : دونا کریستوفر

مترجم : مرتضوی سیدعلی

قیمت :