انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

مقدمه ای بر اخترفیزیک جدید؛ جلد 1

نویسنده : کارول برادلی

مترجم : قنبری جمشید

قیمت :

مقدمه ای بر اخترفیزیک جدید؛ جلد2

نویسنده : کارول برادلی

مترجم : قنبری جمشید

قیمت :

راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست (جلد دوم)

نویسنده : قاسم ذوالفقاری

مترجم : --

قیمت :

راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست (جلد اول)

نویسنده : قاسم ذوالفقاری

مترجم : -

قیمت :

تکامل

نویسنده : ریدلی مارک

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

آشنایی با مهندسی شیمی

نویسنده : نوعی باغبان سید حسین

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات عمومی یک

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات مقدماتی

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

ریاضیات عمومی دو - قسمت اول

نویسنده : محمدعلی کرایه چیان

مترجم : -

قیمت :

زیست‌شناسی ‍‍‌پستانداران کوچک

نویسنده : جوزف مریت

مترجم : فیض اللهی کاوه

قیمت :

زیست‌فناوری حشرات

نویسنده : آندریاس ویلسینسکس

مترجم : سرافرازی علیمراد و شعبانی مهناز

قیمت :

دوازده مهارت برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم زیستی

نویسنده : مستوفی زاده قلم فرسا رضا

مترجم : -

قیمت :

روش شناسی در بیوسیستماتیک جانوری

نویسنده : درویش جمشید

مترجم : -

قیمت :

کانی‌های سنگین بر اساس خصوصیات رنگ آنها

نویسنده : منج ماریا ای

مترجم : موسوی حرمی رضا

قیمت :

نجوم جهان در حال تحول

نویسنده : مایکل زیلیک

مترجم : قنبری جمشید

قیمت :

سنگ شناسی رسوبی

نویسنده : تاکر موریس

مترجم : موسوی حرمی رضا

قیمت :

تکنیک های عکاسی دیجیتال در علوم زیستی

نویسنده : رضا مستوفی زاده قلمفرسا

مترجم : -

قیمت :

معماری سبز

نویسنده : برایان ادوارز

مترجم : محمد رضا مثنوی

قیمت :

مبانی آنالیز عددی

نویسنده : اصغر کرایه‌جیان

مترجم : --

قیمت :

جلبک‌ها

نویسنده : گراهام لیندا

مترجم : حاجی منیری مهرو

قیمت :