انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

اکولوژی سیاسی حکومت

نویسنده : آنتونیو آگوستو روزتو یوریس

مترجم : ارشک حلی‌ساز

قیمت :

شیمی آلاینده‌ها

نویسنده : مجتبی هادوی‌فر و راضیه فرهادی

مترجم : -

قیمت :

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی

نویسنده : اصغر برادران رحیمی

مترجم : -

قیمت :

اصول اصلاح نباتات ویرایش چهارم

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

نیایش‌های پیامبر

نویسنده : مهدوی دامغانی محمود

مترجم : غراب کمال‌الدین

قیمت :

جغرافیای اقتصادی ایران

نویسنده : مطیعی لنگرودی

مترجم : -

قیمت :

مقدمه ای بر اخترفیزیک جدید؛ جلد 1

نویسنده : کارول برادلی

مترجم : قنبری جمشید

قیمت :

همزیستی مقدمه ای بر همبستگی های زیستی

نویسنده : پاراکر سوریندر

مترجم : حاجی منیری مهرو

قیمت :

مقدمه ای بر اخترفیزیک جدید؛ جلد2

نویسنده : کارول برادلی

مترجم : قنبری جمشید

قیمت :

آناتومی به زبان ساده

نویسنده : نیکروش محمدرضا

مترجم : -

قیمت :

مبانی تئوری موسیقی و سرایش

نویسنده : خجسته حسینی محسن

مترجم : -

قیمت :

راهنمای تحلیل محتوا

نویسنده : کیمبرلی‌ای

مترجم : بخشی حامد- جلائیان بخشنده وجیهه

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ خوراکی صدفی

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

مبانی ژنتیک

نویسنده : آساد محمد تقی

مترجم : -

قیمت :

پرورش و اصلاح قارچ خوراکی تکمه ای سفید

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیست

نویسنده : حسن لی عل مراد

مترجم : -

قیمت :

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

نویسنده : ارتکا

مترجم : فتحی قدرت الله

قیمت :

برنامه نویسی به‌زبان سی مرجع علمی کاربردی

نویسنده : ابریشمی سعید

مترجم : -

قیمت :

تاریخ اسلام

نویسنده : قنوات عبدالرحیم

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی و نمو گیاهی؛ جلد اول (ویراست ششم،2015)

نویسنده : تایز؛ زایگر ؛ مولر؛ مورفی

مترجم : محمد کافی و همکاران

قیمت :