انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

پنج شنبه ، 10 مهر 1399

کتاب «ضایعات برخی محصولات کشاورزی ایران؛ مفاهیم،‌ علل، کاربرد، کاهش و مدیریت» چاپ و منتشر شد.

اشتراک گذاری

ضایعات مواد غذایی، از چالش‌‌های جدی بیشتر کشورهای دنیا، به‌‌ویژه کشورهای درحال توسعه است. پژوهشگران، سیاستمداران، و اندیشمندان مجامع علمی و پژوهشی دنیا، در بررسی موضوع مهم امنیت غذایی جامعه، درصدد یافتن راه‌‌هایی برای کاهش ضایعات هستند. ازاین‌رو، کتاب پیشِ‌‌رو که عمدتاً از فعالیت‌‌های پژوهشی ۱۸ پژوهشگر رشته صنایع غذایی و مسائل پس‌از برداشت محصولات کشاورزی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استخراج شده است، به اهمیت موضوع‌‌ ضایعات و زائدات محصولات کشاورزی می‌‌پردازد. در این کتاب، علاوه‌بر کلیات، فقط به آن دسته از محصولات باغی و زراعی مهم ایران اشاره می‌شود‌ که نویسندگان کتاب، روی آنها مطالعه داشته و با تجربه‌‌ای بیش‌ از بیست سال، کار پژوهشی اجرا کرده‌‌اند.

بنابراین، امید است کتاب حاضر با هدف اصلی «انتقال بیش از بیست سال تجربه پژوهشگران»، بتواند مسائل مهمی چون:

۱. شناخت عوامل ایجاد ضایعات در محصولات کشاورزی

۲. راهکارهایی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

۳. استفاده بهینه از ضایعات اجباری و غیرقابل کاهش محصولات مهم کشاورزی

۴. تبدیل زائدات برخی از محصولات مهم کشاورزی به محصولاتی باارزش

را با مخاطبان گرامی، اعم از دانشجویان، کارشناسان، پژوهشگران جوان، اندیشمندان، و سیاستمداران به اشتراک بگذارد.