انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

اصول اصلاح نباتات ویرایش چهارم

نویسنده : فارسی محمد

مترجم : -

قیمت :

هیدروپونیک؛ راهنمای کامل و عملی کشت بدون خاک

نویسنده : جی. بنتون جونز

مترجم : وصال سعیدرضا

قیمت :

زیست شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعی دانه‌ای

نویسنده : دنیس بی اگلی

مترجم : نبی خلیلی اقدم و علی راحمی کاریزکی ویراستار علمی: محمد خواجه حسینی

قیمت :

مدیریت منظر پایدار؛ طراحی، احداث و نگهداری

نویسنده : توماس دبلیو کوک؛ آناماری وندرزاندن

مترجم : فاطمه کاظمی و نوید وحدتی مشهدیان

قیمت :

ضایعات برخی محصولات کشاورزی ایران؛ مفاهیم، علل، کاربرد، کاهش و مدیریت

نویسنده : بهجت تاج الدین و همکاران

مترجم : -

قیمت :

راهنمای کنترل شیمیایی علف‌های هرز ایران (ویراست ششم)

نویسنده : اسکندر زند، نوشین نظام‌آبادی و همکاران

مترجم : -

قیمت :

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

نویسنده : ارتکا

مترجم : فتحی قدرت الله

قیمت :

گیاهان بالارونده زینتی و درختچه‌های دیوارپوش

نویسنده : همایون فرهمند

مترجم : -

قیمت :

کنترل و گواهی بذر

نویسنده : قادری فر فرشید

مترجم : -

قیمت :

زراعت نوین

نویسنده : کوچکی علیرضا

مترجم : -

قیمت :

تهاجم گیاهی و علف‌های هرز مهاجم ایران

نویسنده : قرخلو جاوید- سهرابی سیما- راشدمحصل محمدحسن/

مترجم : -

قیمت :

اصول و مبانی تولید قارچ های دارویی با نگاه کاربردی در ایران

نویسنده : رضائیان شراره

مترجم : -

قیمت :

درختان و درختچه‌های زینتی (بازدانگان)

نویسنده : فرهمند همایون

مترجم : -

قیمت :

فیزیولوژی و نمو گیاهی؛ جلد اول (ویراست ششم،2015)

نویسنده : تایز؛ زایگر ؛ مولر؛ مورفی

مترجم : محمد کافی و همکاران

قیمت :

فیزیولوژی و نمو گیاهی؛ جلد دوم(ویراست ششم،2015)

نویسنده : تایز؛ زایگر ؛ مولر؛ مورفی

مترجم : محمد کافی و همکاران

قیمت :

بیماری های سیب زمینی مدیریت آفات بیماری ‌ها و عناصر

نویسنده : مولدر

مترجم : نوروززاده شهرام

قیمت :

زراعت کم‌آب در ایران راهبردها و کاربردها

نویسنده : کوچکی علیرضا - خواجه‌حسینی محمد

مترجم : -

قیمت :

اصلاح نباتات از طریق صفات فیزیولوژیک راهنمای بررسی های فنوتیپی گندم

نویسنده : آلیستر پاسک

مترجم : سعیدی محسن

قیمت :

پزشک باغ (اصول باغبانی)

نویسنده : محسنی هدایت٬ برزگرطرقبه لیلی

مترجم : -

قیمت :

پزشک باغ (درختان و درختچه‌های زینتی)

نویسنده : محسنی هدایت٬ برزگرطرقبه لیلی

مترجم : -

قیمت :