انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

بهار خاموش

نویسنده : کارسون راشل

مترجم : وهاب‌زاده عبدالحسین

قیمت :

بازیافتن؛ جان و جهان

نویسنده : رویا یدالهی شاه‌راه

مترجم : -

قیمت :

پرستو و پروانه‌ها

نویسنده : بهار رهنما

مترجم : -

قیمت :

ماجراهای من و دایناسور توی کوله‌پشتی

نویسنده : مهدی حیدری

مترجم : -

قیمت :

بهشت آشغال‌ها

نویسنده : لیلی قلی‌پور

مترجم : -

قیمت :

اکولوژی سیاسی حکومت

نویسنده : آنتونیو آگوستو روزتو یوریس

مترجم : ارشک حلی‌ساز

قیمت :

راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست (جلد سوم)

نویسنده : قاسم ذوالفقاری

مترجم : -

قیمت :

مجموعه سه‌جلدی راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست

نویسنده : قاسم ذوالفقاری

مترجم : -

قیمت :

شیمی آلاینده‌ها

نویسنده : مجتبی هادوی‌فر و راضیه فرهادی

مترجم : -

قیمت :

تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیست

نویسنده : حسن لی عل مراد

مترجم : -

قیمت :

مقدمه‌ای بر رفتارشناسی

نویسنده : منینگ اوبری

مترجم : وهاب‌زاده عبدالحسین

قیمت :

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار

نویسنده : کربز جان آر

مترجم : عبدالحسین وهاب زاده

قیمت :

رودهای خاموش (کتاب الکترونیکی)

نویسنده : پتریک مک کالی

مترجم : فاطمه ظفرنژاد

قیمت :

قدرت علم و پویایی جهان

نویسنده : مایکل بوچر و مکس کروت

مترجم : مهدی کلاهی

قیمت :

سیماژنتیک

نویسنده : نیکو بالکنهول و همکاران

مترجم : منصوره ملکیان و رسول خسروی

قیمت :

کودک و طبیعت درسنامه مدرسه طبیعت

نویسنده : کان پیتر

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

کاربرد طیف‌سنجی دی‌الکتریک در تولید و بررسی خواص بیودیزل

نویسنده : سیلویا دانلیا رومانو

مترجم : مصطفایی مصطفی

قیمت :

گذار بزرگ (گذر از سوخت‌های فسیلی به انرژی خورشیدی و باد)

نویسنده : لستر براون

مترجم : طراوتی حمید

قیمت :

اکولوژی عمومی

نویسنده : قربانی رضا

مترجم : -

قیمت :

تکامل و رفتار انسان

نویسنده : کارترایت جان

مترجم : سروری خراشاد بهزاد

قیمت :