انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 25 بهمن 1399

چاپ ششم کتاب «جغرافیای اقتصادی ایران» منتشر شد

اشتراک گذاری

اين كتاب برگرفته از دو كتاب جغرافيای اقتصادی ايران‌(كشاورزي و صنايع) تاليف دكتر مطيعی لنگرودی می‌باشد، كه در سال‌های گذشته به‌دليل استقبال اساتيد محترم و دانشجويان، براي چندمين‌بار توسط انتشارات جهاددانشگاهی مشهد منتشر شده است. باتوجه به اينكه در برنامه جديد درسي رشته جغرافيا، دو درس جغرافيای اقتصادی ايران به‌صورت يك درس ارائه می‌شود و نيز كتاب‌های قبلي بيش از پنج سال از انتشار اوليه آنها گذشته و نياز به بررسی مجدد داشته‌اند، ايجاد تغييرات اساسی و نيز ارائه فصل مربوط به خدمات برای كتاب جغرافيای اقتصادی ايران ضروری گرديد. اين اثر نتيجه حدود سی‌سال تدريس، اموزش و پژوهش نگارنده در دانشگاههای ايران می‌باشد.