انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 09 اسفند 1399

طرح زمستانه کتاب: از ۹ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ در فروشگاههای کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اشتراک گذاری

طرح زمستانه کتاب: از ۹ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

در فروشگاههای کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

- مدت زمان اجرای طرح زمستانه کتاب ۷ روز است.

- سقف مجاز خرید با تخفیف ۲۵٪، برای هر خریدار حداکثر ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( ۲۰۰.۰۰۰ تومان) است.

- سقف یارانه خرید برای هر خریدار ۵۰۰.۰۰۰ ریال (۵۰.۰۰۰ تومان) است

فروشگاه یک: میدان شریعتی؛ تلفن ۳۸۴۱۸۰۷۰ - ۳۸۴۰۸۵۴۱

فروشگاه دو: میدان آزادی ؛ تلفن ۳۸۸۲۹۵۸۹ - ۳۱۹۹۷۳۲۷

فروشگاه سه: سه‌راه ادبیات؛ تلفن ۳۸۴۰۳۴۶۳ - ۳۱۹۹۷۲۲۰