انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 05 تير 1400

چاپ سوم کتاب «تکامل» منتشر شد

اشتراک گذاری

چاپ سوم کتاب «تکامل» منتشر شد

کتاب «تکامل» مارک ریدلی به‏ صورت بهترین کتاب درسی تکامل درآمده است. این کتاب خواندنی و جذاب و در عین حال متوازن و عمیق، داستان تکامل را از تاریخچه مطالعات تا جدیدترین تحولات نظریه تکاملی بازمی‌گوید. کتاب «تکامل» نمایانگر یک نگاه قوی و متوازن به ژنتیک جمعیت است و ارائه مثال‌های فراوان کاربردی از گیاهان و جانوران، این ویرایش اخیر را بس جذاب‎تر و دست‎یافتنی‌‎تر می‌کند.
زیست‌شناسی تکا‌ملی یک علم بالنده است. امروزه زیست‌شناسان تکاملی در رشته‌های چندی از علوم به‎پژوهش مشغولند که برخی از آنها همچون ژنتیک ملکولی جوان است و شتابان در‌حال‌گسترش و بعضی دیگر چون ریخت‌شناسی و جنین‌شناسی است که یافته‌های خود را با تأمل بیشتر و در طی روندی طولانی گرد‌آورده‌اند. زیست‌شناسان تکاملی با مواد گوناگونی کار می‌کنند که از ماده شیمیا‌یی سا‌ده و عریان در لوله آزمایش تا رفتار حیوانات در جنگل و فسیل‌های گرد‌آوری‌شده از سنگ‌ها و صخره‌های لخت و بی‌آب‌و‌علف متغیر است. با این‌وصف ایده‌ زیبا، و قابل‌فهم تکامل ازطریق انتخاب طبیعی را می‌توان در همه این عرصه‌ها به‌شیوه علمی آزمود. از این نظریه می‌توان در درک موضوع‌هایی نظیر خصوصیات زمین ـ شیمیایی سرچشمه حیات تا نسبت‌های گازی هواسپهر کنونی زمین سود جست.