انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

شنبه ، 12 تير 1400

قابل توجه زبان‌آموزان گرامی

اشتراک گذاری

زبان‌آموزان گرامی

برای خرید آنلاین منابع زبان انگلیسی کلاس‌های آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می‌توانید پس از ثبت‌نام در این سایت، به قسمت دسته‌بندی/ زبان خارجی / زبان انگلیسی مراجعه کرده و پس از انتخاب کتاب یا کتاب‌های مورد نظر و پرداخت آنلاین، سفارش خود را نهایی کنید.
توضیح اینکه سفارش متقاضیان مشهدی از طریق پیک ارسال و هزینه پیک توسط سفارش‌دهنده در مقصد، پرداخت خواهد شد.