انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

يک شنبه ، 03 مرداد 1400

جلد اول «راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست» منتشر شد.

اشتراک گذاری

جلد اول «راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست» منتشر شد.


شناسایی خطرات زیست‌محیطی و شغلی، بخش اساسی ارزیابی ریسک، و ارزیابی ریسک قلب تپنده سیستم مدیریت ریسک است. دستيابي به سطح بالای HSE (مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست) در سازمان، نیازمند انجام اقدامات بنيادي از قبیل افزایش سطح دانش، نگرش، و مهارت نیروی انسانی است و در این میان، شاه‌کلید ارتقای ایمنی سازمان، تعهد به HSE و باور آن توسط مدیریت ارشد سازمان است.
کتاب حاضر مجموعه‌ای ساده و قابل درک، پیرامون ایمنی محیط کار است که انسان و محیط زیست را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این کتاب، در ۶ بخش و ۲۱ فصل ارائه شده و پیمانکاران، کارفرمایان، مدیران، و دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی و مدیریت مخاطبان آن هستند. 
آقای دکتر قاسم ذوالفقاری دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری است و سال‌ها در زمینه مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست فعالیت کرده است. وی مجری طرح‌های ارتباط با صنعت و جامعه، و داور مجلات داخلی و بین‌المللی نیز بوده است.

برای مطالعه فهرست و پیشگفتار کتاب و خرید آنلاین، به صفحه کتاب بروید.