انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

چهارشنبه ، 26 آبان 1400

طرح پاییزه کتاب از ۲۹ آبان تا ۳ آذر ۱۴۰۰

اشتراک گذاری

طرح پاییزه کتاب از  ۲۹ آبان  تا ۳ آذر  ۱۴۰۰
در فروشگاههای کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی  مشهد

- مدت زمان اجرای طرح پاییزه کتاب ۵ روز است.
- سقف مجاز خرید با تخفیف ۲۰٪، برای هر خریدار  ۳۰۰.۰۰۰ تومان است.
- سقف یارانه خرید برای هر خریدار ۶۰،۰۰۰ تومان است.

🔹فروشگاه شمارهٔ یک (ابتدای احمدآباد): ۳۸۴۱۸۰۷۰  
       اینستاگرام:  www.instagram.com/j.d.m.ketab_mashhad
🔹فروشگاه شمارهٔ دو (میدان آزادی): ۳۸۸۲۹۵۸۹
       تلگرام:  @jdmbook
🔹فروشگاه شمارهٔ سه (سه‌راه ادبیات): ۳۸۴۰۳۴۶۳
      تلگرام: @JDMketab3

کانال خبری تلگرامی انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
📚 t.me/JDMpress 📚