انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ناشر کتاب های سبز

اقتصاد محیط زیست

نویسنده : اسماعیلی عبدالکریم

مترجم : -

قیمت :

توسعه پایدار و مدیریت آب

نویسنده : ظفرنژاد فاطمه

مترجم : -

قیمت :

سوسیوبیولوژی تلفیق نوین

نویسنده : ویلسون ادوارد

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

شناخت محیط زیست

نویسنده : بوتکین دانیل

مترجم : وهاب‌زاده عبدالحسین

قیمت :

هبوط

نویسنده : کویین دانیل

مترجم : قارونی دانیال

قیمت :

مدیریت و اقتصاد محیط زیست

نویسنده : کلان اسکات

مترجم : ظفرنژاد فاطمه

قیمت :

روش تحقیق و آمار در مطالعات حیات وحش

نویسنده : موریسون مایکل

مترجم : ملکیان منصوره

قیمت :

مبانی زیست شناسی حفاظت

نویسنده : ملکیان منصوره

مترجم : -

قیمت :

شهر، آب و فضای سبز

نویسنده : کتی مارک

مترجم : فلاحیان افشین

قیمت :

بوم شناسی مطالعه تجربی توزیع و فراوانی

نویسنده : کربز چارلز

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

پوشش گیاهی کره زمین

نویسنده : والتر هنریش

مترجم : مصداقی منصور

قیمت :

استراتژی‌های بقا؛ همکاری و درگیری در جوامع جانوری

نویسنده : گدگکر راگویندرا

مترجم : فیض الهی کاوه

قیمت :

طراحی با طبیعت

نویسنده : ایان مک هارگ

مترجم : وهاب زاده عبدالحسین

قیمت :

زیبایی‌ شناسی محیط زیست؛ نظریه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی

نویسنده : جان داگلاس پورتئوس

مترجم : مثنوی محمدرضا

قیمت :

جغرافیای زیستی رویکرد اکولوژیکی و تکاملی

نویسنده : کریستوفرباری - کوکس

مترجم : شریفی - مظفر

قیمت :

چه چیزی زیست شناسی را بی همتا می سازد؟

نویسنده : مایر ارنست

مترجم : فیض اللهی کاوه

قیمت :

راهنمای نگارش در زیست‌شناسی

نویسنده : پچنیک جان

مترجم : سیاه سروی روح الله

قیمت :

طرح امید، آینده و محیط زیست

نویسنده : براون لستر

مترجم : طراوتی حمید

قیمت :

آب گرانبها

نویسنده : ونینجر بریژیت

مترجم : خورسندی زهره

قیمت :

جنگل حلبی

نویسنده : وارد هلن

مترجم : خورسندی زهره

قیمت :